Chính sách thanh toán

1. Tiền mặt (COD)

2. Thanh toán chuyển khoản

Hình thức

Diễn giải

1. Tiền mặt (COD)

Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng

2. Thanh toán trực tuyến

Thanh toán trực tiếp qua VNPay

Last updated