Chính sách gia hạn và kết thúc

Giới thiệu

Chính sách gia hạn và kết thúc là một phần quan trọng trong dịch vụ cho thuê nội thất của chúng tôi tại Remospace. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về quy trình gia hạn và kết thúc hợp đồng thuê nội thất, nhằm đảm bảo sự linh hoạt và thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Gia hạn hợp đồng

Nếu khách hàng muốn gia hạn hợp đồng, cần thông báo trước ít nhất 7 ngày so với ngày hết hạn hợp đồng.

Remospace sẽ xem xét và thông báo cho khách hàng về khả năng gia hạn hợp đồng cùng với điều kiện và giá thuê mới (nếu có).

Nếu khách hàng đồng ý với điều kiện và giá thuê mới, Remospace sẽ tiến hành gia hạn hợp đồng và báo cáo lại cho khách hàng.

Kết thúc hợp đồng

Hợp đồng sẽ kết thúc tự động vào ngày hết hạn hợp đồng, trừ khi hai bên thống nhất gia hạn hợp đồng.

Khách hàng có thể yêu cầu kết thúc hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận. Tuy nhiên, Remospace sẽ tính phí phạt theo tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng còn lại và thời gian còn lại của hợp đồng.

Khi hợp đồng kết thúc, khách hàng cần trả lại tất cả các sản phẩm nội thất đã thuê theo hợp đồng, trong trạng thái tương đương với trạng thái ban đầu khi được nhận.

Remospace sẽ tiến hành kiểm tra sản phẩm và xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố hoặc thiếu sót (nếu có). Nếu sản phẩm trả về không đủ điều kiện, Remospace sẽ tính phí phạt cho khách hàng để sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm.

Sau khi xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm, Remospace sẽ trả lại khoản tiền đặt cọc cho khách hàng (nếu có) và thông báo cho khách hàng về việc hoàn tất quá trình kết thúc hợp đồng.

Trong trường hợp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp, thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến Chính sách gia hạn và kết thúc, vui lòng liên hệ đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi: hi@remospace.co

Last updated